Säkerhetsakademien

Säkerhetsutbildningar och konsultuppdrag.

Skydd- och säkerhetsboende

Skyddat boende med personskyddsutbildad personal.
Vi hämtar klienterna inom 24 h.
Jourtel: 070-791 20 98

Intensiv förstärkt öppenvård

En öppenvårdsinsats för familjer i deras egna hem samt familjehem med omfattande utbildning och stöttning.

Kognitiv- och beteendeträning
i vardagen

En evidensbaserad, brottspreventiv metod.

Öppna utbildningar 2018

Självskydd och kontrollteknik – Instruktörsutbildning, licensutbildning. För mer info kontakta Patric Stacksjö, 070 - 222 40 95.

Föräldrautbildning som ger deltagarna verktyg för att stötta och motivera sina barn till en positiv utveckling och som även leder till att deltagarna kan ta ”Föräldrakörkortet”. För mer info kontakta Hansi Stafbom, 070 - 875 11 60.


ADHD – Hur bör du som förälder agera för att stötta ditt barn som har diagnosen eller ett ADHD-liknande beteende – Tekniker och strategier. För mer info kontakta Martin Rahlén, 072 - 001 20 77.

Läs våra böcker

Hot- och våldshantering i praktiken - vänder sig till alla som på något sätt riskerar att utsättas för hot och våld på sin arbetsplats

KOBTIVA - Kognitiv- och beteendeträning i vardagen - en evidensbaserad, prisbelönt* och brottspreventiv metod för personal som arbetar med ungdomar som har sociala problem.

Rånsäkerhetsboken är en handbok för butiker, banker, taxiföretag och privatpersoner.

Instagram