Högkvalitativa säkerhetsutbildningar och konsultuppdrag

SSK Säkerhetsakademien erbjuder högkvalitativa säkerhetsutbildningar inom rånsäkerhet, hot och våld, självförsvar etc som ger deltagarna konkreta verktyg för att förebygga, hantera och efterarbeta tillbud och incidenter på sin arbetsplats.

Inom Säkerhetsakademien genomför vi också konsultuppdrag inom säkerhet i form av t ex säkerhetsinventeringar, riskinventeringar, riskanalyser, skriver säkerhetspolicys, upprättar handlingsplaner, ger råd och stöd vid säkerhetsarbetet, vid tillbud och incidenter, fungerar som säkerhetschef på konsultbasis, bistår med rådgivning gällande utformning av lokaler, skriver böcker mm.

Vår värdegrund SSK står för Seriositet, Säkerhet och Kvalité vilka är de ledord som ska genomsyra all vår verksamhet...

Tipsa en vän om denna sida