Säkerhetsakademien

Säkerhetsutbildningar och konsultuppdrag.

Skydd- och säkerhetsboende

Skyddat boende med personskyddsutbildad personal.
Vi hämtar klienterna inom 24 h.
Jourtel: 070-791 20 98

Intensiv förstärkt öppenvård

En öppenvårdsinsats för familjer i deras egna hem samt familjehem med omfattande utbildning och stöttning.

Kognitiv- och beteendeträning
i vardagen

En evidensbaserad, brottspreventiv metod.

Öppna utbildningar 2018

Hot och våld – Utbildning som är lämplig för alla arbetsplatser där det riskerar att uppstå situationer med inslag av hot och/eller våld – 11/4, 16/5, 19/9, 17/10.

Självskydd och kontrollteknik – Instruktörsutbildning, licensutbildning – 16/4-20/4

Föräldrautbildning som ger deltagarna verktyg för att stötta och motivera sina barn till en positiv utveckling och som även leder till att deltagarna kan ta ”Föräldrakörkortet” – 23/5, 09.00-16.00


ADHD – Hur bör du som förälder agera för att stötta ditt barn som har diagnosen eller ett ADHD-liknande beteende – Tekniker och strategier – 8/5, 09.00-16.00

Läs våra böcker

Hot- och våldshantering i praktiken - vänder sig till alla som på något sätt riskerar att utsättas för hot och våld på sin arbetsplats

KOBTIVA - Kognitiv- och beteendeträning i vardagen - en evidensbaserad, prisbelönt* och brottspreventiv metod för personal som arbetar med ungdomar som har sociala problem.

Rånsäkerhetsboken är en handbok för butiker, banker, taxiföretag och privatpersoner.

Instagram