SSK Säkerhetsakademien

SSK Säkerhetsakademien har sedan slutet av 1980-talet arbetat med utbildningar och konsultuppdrag för företag, myndigheter, landsting, organisationer, förvaltningar och privatpersoner inom området ”Personlig säkerhet – Hot och våld”.

Utbildningarna har bl a omfattat hot och våld, konflikthantering, taktisk kommunikation, resesäkerhet, rånsäkerhet, självskydd och kontrollteknik.

Konsultuppdragen har omfattat råd och stöd, framtagande av handlingsplaner, säkerhetspolicys, säkerhetsinventeringar, riskinventeringar och riskanalyser.

Sedan flera år fungerar vi även som säkerhetschefer på konsultbasis för olika typer av verksamheter som kanske inte har behov av en säkerhetschef på heltid men som ändå har ett behov av denna spetskompetens.

Exempel på kunder under åren

Arlanda Express AB
Svenska Statoil
Statoil DETAB
AB Svensk Pantbelåning
AB För Varubelåning
Stjärnurmakarna
Klockmäster
Falck Security
Företagens Utbildningscentrum
Socialtjänsten
Kriminalvården
Migrationsverket
Polismyndigheten
Landsting
Kommuner
Restauranger
Behandlingshem
Skolor
Väktare
Ordningsvakter

Samt mer än 5000 privatpersoner.
Totalt har vi utbildat mer än 20,000 personer.

Tipsa en vän om denna sida