Högkvalitativa säkerhetsutbildningar och konsultuppdrag

SSK Säkerhetsakademien erbjuder högkvalitativa säkerhetsutbildningar inom rånsäkerhet, hot och våld, självförsvar etc som ger deltagarna konkreta verktyg för att förebygga, hantera och efterarbeta tillbud och incidenter på sin arbetsplats.

Inom Säkerhetsakademien genomför vi också konsultuppdrag inom säkerhet i form av t ex säkerhetsinventeringar, riskinventeringar, riskanalyser, skriver säkerhetspolicys, upprättar handlingsplaner, ger råd och stöd vid säkerhetsarbetet, vid tillbud och incidenter, fungerar som säkerhetschef på konsultbasis, bistår med rådgivning gällande utformning av lokaler, skriver böcker mm.

Vår värdegrund SSK står för Seriositet, Säkerhet och Kvalité vilka är de ledord som ska genomsyra all vår verksamhet...

Skydd- och Säkerhetsboende

Vi ordnar med transport till vårt boende inom 24 timmar. För mer information vänligen kontakta oss:
Mail: ssb@ssk.se
Mobil: +4670-791 20 98
(jour dygnet runt)

Rädda Barnens Orostelefon mot radikalisering

Orostelefonen vänder sig till dig som är orolig över att någon i din närhet håller på att radikaliseras.
Klicka här för mer information

CKF använder Kognitiv- och beteendeträning i vardagen, en kvalitetsvinnande metod med fokus på nyinlärning av tankar och beteenden.


Ny bok ute nu!

Nu går det att beställa KOBTIVA - Kognitiv- och beteendeträning i vardagen.
Läs mer här.

Quality innovation of the year

SSK tilldelades första pris i den internationella kvalitetstävlingen ”Quality innovation of the year 2013” för sin brottspreventiva behandlingsmetod ”Kognitiv- och beteendeträning i vardagen - Kobtiva”


Ny bok ute nu!

Nu går det att beställa Hot- och våldshantering i praktiken.
Läs mer här.

Säkerhetsutbildningar

Vill du veta HUR du ska förebygga, hantera och efterarbeta situationer med inslag av hot och våld?

Säkerhetskonsultation

Behöver du råd och stöd eller spets-kompetens inom säkerhet?

Säkerhetschef på konsultbasis

Sitter du med ansvar men saknar tid och kanske kunskap?

Resultat-garanti!

Åter igen är vi först. Denna gång med resultat-garanti på våra rånsäkerhetsutbildningar.

Tipsa en vän om denna sida