Konsultuppdrag

Säkerhetsakademien har sedan 1989 arbetat med olika typer av företag och myndigheter inom olika typer av säkerhet. Under dessa år har vi också inför varje uppdrag genomfört en säkerhetsinventering, riskinventering och riskanalys på varje arbetsplats. Detta har medfört att vi idag har en mycket stor erfarenhet av att arbeta med företags, organisationers och myndigheters säkerhet både gällande personal och lokaler.

Vi arbetar idag med att ”bygga” säkerheten för olika typer av organisationer, företag, myndigheter, skolor och andra arbetsplatser. Detta innebär att vi börjar med att göra en säkerhetsinventering d v s vi gör en omfattande genomgång av de befintliga rutiner, utrustning och personella tjänster som finns framtagna och knutna till arbetsplatsen idag. Därefter sammanställer vi inventeringen i ett skriftligt dokument och tydliggör vilka åtgärder som behöver vidtas för att man ska uppfylla de olika krav som finns enligt t ex lagstiftning, forskning, praxis och erfarenhet. Slutligen skriver vi en prioriteringslista där det framgår i vilken ordning man bör vidta de föreslagna åtgärderna och vi kan även hjälpa till med kontakter med leverantörer av utrustning och personella tjänster. Säkerhetsakademien kan också bistå med att skapa rutiner som är fungerande och hållbara.

Om personalen eller ledningen är ute på resa finns en hel del saker att tänka på. Det kan röra sig om hotbilden på resmålet, vilket hotell man bör bo på, incidenthantering, poliskontakt, ambassadkontakt, lagstiftning, seder och bruk, värdehantering etc, etc. Säkerhetsakademien kan göra allt från att ta reda på vissa uppgifter till att undersöka allt på plats. Dessutom kan vår personal medfölja som rådgivare, stöd och personskydd under resa.

Vi kan med stolthet säga att vi tillhör de absolut främsta i landet gällande företags- och organisationssäkerhet och vi har som en av mycket få aktörer möjlighet att erbjuda en helhetslösning som inte bara ser bra ut utan som också är konkret och fungerande och som mottas bra i arbetsgruppen.

Tipsa en vän om denna sida