Policy och handlingsplan

Detta arbete syftar till att gå igenom det befintliga materialet och utöka och uppdatera detta så att det uppfyller de krav som Arbetsmiljöverket och Kunden ställer.

Arbetet börjar med en nulägesanalys för att klargöra inom vilka områden kunskap och rutiner saknas vilket också konkretiserar vilket utbildningsbehov som finns. Därefter följer en enkel riskinventering för att tydliggöra de risker som finns och vilka incidenter som har inträffat. Detta kan ske genom att utvalda eller samtlig personal/chefer eller andra fyller i en enkel enkät. Avslutningsvis sammanställs materialet vilket sedan ligger till grund för den nya krishanterings-planen.

Tipsa en vän om denna sida