Riskinventering

En riskinventering innebär att vi gör en djupgående inventering av de risker som Er verksamhet kan utsättas för. Inventeringen utförs med hjälp av enkäter, genomgång av tillbuds- och incidentrapporter, omvärldsanalyser, intervjuer etc och sammanställs i ett överskådligt dokument.

Vanligtvis ingår även en risk- och sårbarhetsanalys där vi påvisar den beräknade risken och de beräknade konsekvenserna i en s.k. riskmatris i vilken det även framgår vilka av riskerna som kan lämnas utan åtgärd, vilka som bör åtgärdas inom ett par månader och vilka som bör åtgärdas omgående.

Riskinventeringen hjälper Er att tydliggöra riskerna och att strukturera säkerhetsarbetet så att Ni kan lägga tid, pengar och energi där det behövs och slipper göra det på ställen som saknar syfte och effekt.

Tipsa en vän om denna sida