Säkerhetschef på konsultbasis

SSK Säkerhetsakademien fungerar idag som säkerhetschef på konsultbasis för flera företag och organisationer. Speciellt mindre verksamheter har inte behov av en säkerhetschef på heltid. Tyvärr blir det då ofta så att en person som inte alls är intresserad av säkerhet och kanske inte heller kan någonting om säkerhetsarbete, blir den som får ta det jobbet utanpå sin ordinarie tjänst. Detta är inte alltid bra. Därför kan vi anlitas som säkerhetschefer på konsultbasis vilket innebär att vi kommer in och hjälper till med att lyfta säkerhetsarbetet till en önskad nivå. Därefter möter vi Dig/Er med jämna mellanrum för att få kontinuitet i säkerhetsarbetet och för att tillse att rutiner etc följs och fungerar. Dessa möten brukar ske en gång varje eller varannan månad.

Dessutom finns vi att tillgå vid incidenter och för att ge råd och stöd dygnet runt men kostar bara pengar då vi anlitas. Detta blir en kostnadseffektiv insats som ger er tillgång till verklig säkerhetskompetens till en mycket rimlig kostnad.

Tipsa en vän om denna sida