Säkerhetsinventering

Denna inventering kan omfatta hela eller delar av arbetsplatsen t ex receptioner, besöksrum, tjänsterum, allmänna utrymmen, skyddade utrymmen etc.

Vi går igenom arbetsplatsens nuvarande säkerhetsläge avseende rutiner, utrustning och personella tjänster. Vi använder oss av olika, anpassade, checklistor som omfattar upp till mer än 100 punkter. Inventeringen sammanställs i ett överskådligt och tydligt dokument och vi ger dessutom förslag på enkla säkerhetshöjande åtgärder.

Tipsa en vän om denna sida