Patric Stacksjö

Utbildare, instruktör


 • är utbildad ART-Master och har utbildat tränare runt om i landet under lång tid
 • är utbildad i salutogent synsätt och KASAM
 • är utbildad KBT AD-terapeut
 • är utbildad ”Motivatör”
 • är utbildad i BBIC hos Socialstyrelsen Stockholm
 • är utbildad i MI, motiverande intervju
 • har genomgått utbildning inom missbruk och beroende, RIM projektet
 • är av SSK utbildad instruktör inom hot- och våldshantering, brottsprevention, självskyddstekniker och kontrolltekniker för olika arbetsgrupper
 • har arbetat med konflikthantering och kommunikation sedan mitten av 90-talet
 • är metalicensierad ”Kommunikolog” med expertkompetens inom förändringsarbete på individ, grupp och organisationsnivå
 • är utbildad i Psykologisk första hjälpen Röda Korset
 • har genomgått utbildning inom kris och medmänskligt stöd av Röda Korset
 • har genomgått utbildning i första hjälpen/Hjärt- lungräddning av Röda Korset
 • har utbildats i avlastningssamtal via Röda Korset
 • är aktiv som gruppledare/avlastare för Röda Korsets Krisgrupp Arlanda Swedavia
 • har tränat och instruerat i flera olika former av kampsporter och självförsvar sedan tonåren
 • har genomgått utbildning i Crisis Comprehension Adaptive Model Avancerad Nivå
 • har utbildning i Taktisk kommunikation, Verbal Judo