Resultat-garanti!

Åter igen är vi först. Denna gång med resultat-garanti på våra rånsäkerhetsutbildningar. Garantin gäller deltagare som genomgått vår stora (1 till 1½ dag) rånsäkerhetsutbildning (inklusive simulering) och som trots det mår dåligt efter ett riktigt rån mot verksamheten och därför behöver behandling/stöd/samtal efter den obligatoriska debriefingen.

Ett av syftena med utbildningen är att deltagarna ska få en mental vaccinering vid rån och därför inte ha PTSD-liknande symtom efter ett rån mot verksamheten. Om vi inte lyckas uppnå detta gäller denna garanti i ett år efter genomgången utbildning och innehåller gratis krisstöd (individualterapi, PTSD-behandling etc, av vår KBT-terapeut steg 1) vid behov, i upp till tio timmar.

Tipsa en vän om denna sida