Fullständig säkerhet i ett paket för HVB-hem

Vi lanserar nu en nyhet i vårt utbud – En helhetslösning som vi hoppas kan tilltala alla våra samarbetspartners (”kunder” med ett annat synsätt än vårt).

Vi erbjuder Er ”Säkerhetsarbete på abonnemang”.

Erbjudandet innebär att vi sköter Er övergripande säkerhet till fullo, d v s:

 • Ni får en Diplomerad säkerhetschef att hänvisa beställare, kunder, myndigheter och massmedia till vid frågor och incidenter
 • Vi finns tillgängliga dygnet runt, året runt, för råd och stöd
 • Vi gör en inventering av Ert nuvarande säkerhetsläge (genomgång av säkerhetsrutiner, säkerhetsutrustning och personella tjänster) och ger förslag på enkla säkerhetshöjande åtgärder
 • Vi genomför en professionell riskinventering och riskanalys för verksamheten och presenterar detta i ett lättöverskådligt och tydligt dokument
 • Vi hjälper Er att skapa handlingsplaner och policys enligt de krav som Arbetsmiljöverket ställer inom t ex AFS 1993:2 (Våld och hot i arbetsmiljön) och 1999:7 (Första hjälpen och krisstöd)
 • Vi utreder, analyserar och föreslår åtgärder vid tillbud och incidenter (upp till 10 tillbud/incidenter utreds per månad)
 • Vi sammanställer alla tillbud och incidenter en gång per år i ett överskådligt dokument
 • Vi rapporterar säkerhetsläget en gång per månad till Er ledning
 • Vi utbildar Er personal kontinuerligt inom säkerhet (upp till tre utbildningar för 20 pers per grupp)
 • Ni får rabatt på säkerhetsutrustning och säkerhetstjänster från våra underleverantörer (t ex glasskydd, larm, övervakning, bevakning, personskydd, PTSD-behandling)
 • Ni kommer att klara den del i tillsynen som avser skrivet säkerhetsmaterial utan anmärkning d v s policys, handlingsplaner, utrymningsplaner, trafiksäkerhet, informationssäkerhet, krisstöd etc, etc (annars det skapar vi det material som saknas)
 • Ni får 20 % rabatt på våra övriga produkter och tjänster

I paketet ingår upp till tre heldagsutbildningar per år inom t ex hot och våldshantering, konflikthantering, taktisk kommunikation, självskydd och kontrollteknik, brandsäkerhet, beteendepåverkan eller KBT i vardagen för upp till 20 personer per utbildning. (Värde ca 45,000:- ex moms.)

Om er verksamhet är ansluten till journalprogrammet BUMP (www.bump.se) kan vi få tillbuds- och incidentrapporter säkert och automatiskt genom vårt samarbete med Schotte Systems AB. Vid tecknande av både säkerhetsabonnemang och BUMP så får ni 10 % i rabatt på priset för BUMP.

Bindningstiden för abonnemanget är 12 månader. För information om priset för denna tjänst, vänligen kontakta oss via mail eller telefon. Medlemmar inom Svenska Vård får 20 % på ordinarie pris.

Vi ser genom detta arbete till att Ni uppfyller Arbetsmiljöverkets bindande regler (AFS 1993:2, 1999:7 etc) avseende säkerhetsarbete, första hjälpen och krisstöd. Vi ser också till att ni uppfyller Socialstyrelsens krav på säkerhet inom Er verksamhet. Ni slipper fundera på detta och kommer dessutom att säkerställa att Ni arbetar så tryggt och säkert som möjligt!