Tips Hemsäkerhet

Detta dokument handlar om hur Du kan göra för att minska risken att utsättas för inbrott, rån och överfall. Dessutom framgår det hur Du kan samverka med dina grannar för att ytterligare öka möjligheten att förebygga brott mot ditt hem och hur du ska öka säkerheten vid en brand. Kom ihåg att öva brandutrymning med dina barn. Instruktion för detta ingår!