Hot och våldshantering i praktiken

Ett av syftena med denna bok är att tydliggöra hur man arbetar med förebyggande åtgärder när det gäller hot och våld i praktiken. Många gånger tenderar böcker och skrifter att överteoretisera detta arbete vilket möjligen kan innebära att kunskapen kring ämnet ökar medan den praktiska hanteringen av problemet kvarstår på samma nivå. Just när det gäller hot och våld är det viktigt att man får fram de konkreta verktyg man ska använda för att hantera problemet eftersom det i värsta fall handlar om situationer som kan innebära liv eller död för Er.