Incidentrapport - mall

Denna mall kan du använda när du dokumenterar alla situationer med inslag av hot och/eller våld som inträffar på din arbetsplats. Genom att göra det följer du den bindande lagstiftningen i Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS 1993:2 § 10, vilket är ett krav. Denna dokumentation är dessutom det bästa verktyget den säkerhetsansvarige på din arbetsplats har för att förbättra säkerheten för Dig i framtiden.