Krishanteringsplan

Här visas en grund för en krishanteringsplan vilket är ett mer omfattande dokument än vad Nödhjälpskalendern är. Ofta är Krishanteringsplanen grunden till Nödhjälpskalendern vilken då är själva handlingsplanen utlyft för att det ska bli användarvänligt. Dessa ingredienser behöver troligen vara med i en eller annan form. Om ni skapar denna plan på egen hand, tänk på att den ska vara så pass enkel att Ni kan använda den, och ha stöd av den, även i en rejält stressande situation. Med andra ord: HÅLL DEN ENKEL!