Mansvåld

Denna bok ger svar på frågan om HUR man kan undvika, hantera och efterarbeta mäns våld mot kvinnor, barn och andra män. Boken handlar främst mot mäns våld mot kvinnor och diskuterar olika typer av aspekter gällande denna typ av mansvåld. En del i boken berör den process som kan leda in i ett misshandelsförhållande och vad man kan göra för att undvika detta samt vad man kan göra för att hjälpa tjejer och kvinnor som redan befinner sig i den situationen. I boken finns även en omfattande del krispsykologi och krisstöd vilken ofta upplevs som tydliggörande för personer som lider av efterreaktioner från traumatiska händelser.