Nödhjälpskalendern

Nödhjälpskalendern fungerar både som en enklare form av säkerhetspolicy och som en fullständig handlingsplan vid olika typer av händelser som t ex hot, våld, brand, personskada, akut sjukdom, dödsfall och andra typer av krissituationer.
Nödhjälpskalendern innehåller förklarande text, lagparagrafer samt åtgärdsförslag, den kan anpassas till varje verksamhet eller till varje bransch och den ger personalen ett konkret stöd i krisartade situationer.