Kompendium nödvärnsrätt

Detta kompendium ger dig en enkel förklaring av hur Nödvärnsrätten fungerar i praktiken vilket det finns en hel del förutfattade meningar om. Kompendiet gör inte anspråk på att vara fullständigt juridiskt omfattande utan är tänkt att förklara för en vanlig lekman HUR Nödvärnsrätten fungerar och hur man kan tänka i olika typer av situationer.