Självskydd – Instruktörsutbildning

Denna utbildning ger dig god kompetens inom både teori och praktik. Teorin består av viss juridik, bl a nödvärnsrätten och nödrätten, instruktionsmetodik och pedagogik och praktiken består av det självskyddssystem vi utvecklade i slutet av -80 talet och som polismyndigheten använder en mycket liknande variant av sedan 1999. Systemet är Enkelt att lära sig, Lätt att komma ihåg, Effektivt om det behöver användas och Följer Nödvärnsrätten. Det innehåller självskyddstekniker mot alla typer av stående och liggande angrepp både med och utan vapen samt stående och liggande kontrolltekniker. Systemet har till syfte att skydda både den utsatte och angriparen.

Du behöver inte ha några speciella förkunskaper men om du har någon typ av kampstil i grunden t ex Ju-jutsu kommer det att underlätta din inlärning även om systemet inte alls har med kampsport att göra.

Utbildningen är 5 heldagar lång, avslutas med teoretisk och praktisk kunskapskontroll, och ger dig licens att utbilda inom vårt system och att använda vårt material i utbildningen. Licensen skall sedan förnyas vart fjärde år för att fortsätta gälla.

Tipsa en vän om denna sida