Rånsäkerhet

Forskning, medicinsk, militär och polisiär verksamhet visar att personer som förberett sig på traumatiska upplevelser hanterar dessa mycket bättre än de som inte gjort det. Det övergripande målet med utbildningen är därför att förbereda deltagarna inför ett eventuellt rån genom att ge dem adekvata kunskaper och att praktiskt öva dessa under realistiska och ordnade former. Andra målsättningar är att minska de psykologiska efterreaktioner som en sådan händelse kan medföra, minska den fysiska risken för de utsatta samt öka förmågan att mentalt och praktiskt möta en verklig rånsituation.

Rånsimulering

I utbildningen ingår en mycket realistisk rånsimulering. Denna tränar deltagarna i hur de ska agera under och efter ett rån och ger dem möjlighet att lära känna sina egna reaktioner under en pressad och stressad situation. Simuleringen genomförs under helt ordnade former och ger deltagarna en praktisk kännedom om hur ett rån går till, vilket minskar rädslan för det okända och ger dem möjlighet att inse vilka resurser de själva äger trots situationens allvar. Vi har enbart mycket positiva erfarenheter av dessa simuleringar vilket beror på upplägg och genomförande.

Nyttan med utbildningen

Den direkta nyttan med utbildningen visar sig i form av en ökad trygghetskänsla hos personalen, större förståelse för och efterlevnad av företagets säkerhetsföreskrifter, förbättrad kontakt med närpolisen i området, en ökad möjlighet att få rånarna gripna samt en minskad ekonomisk belastning för företaget om personalen trots allt drabbas. Utbildningen som helhet och rånsimuleringen i synnerhet har dessutom visat sig ha en rehabiliterande effekt. Samtliga deltagare som innan utbildningen blivit utsatta för rån har upplevt utbildningen som stärkande.

Utbildningens innehåll

I utbildningen ingår följande ämnen: Förebyggande åtgärder, krispsykologi, krisstöd, agerande under och efter rån, rånsimulering (upplevelsebaserad inlärning), debriefing, defusing, vittnesteknik och viss juridik.
Alla utbildningar skräddarsys till varje kund varför innehållet kan variera något. Utbildningen är 1,5 heldag i sin fulla omfattning men kan även göras kortare.

Tipsa en vän om denna sida