Skoltrygghetssamordnare - STS (Certifierande utbildning)

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med skolsäkerhet och som vill göra det på ett mycket kompetent sätt. I dag är det rektor som är ansvarig för säkerheten på varje skola. En tanke vi har med denna utbildning är att rektor ska kunna lämna över utförandet av allt säkerhetsarbete på skolan och/eller inom rektorsområdet till en person som faktiskt har tid att arbeta med säkerheten på skolan och som dessutom, efter genomgången utbildning till STS har spetskompetens för att göra detta. Antingen kan detta vara en speciellt anställd person eller så kan det vara en på skolan befintlig person som har tid över.

I utbildningen till Certifierad Skoltrygghetssamordnare ingår: Fysisk arbetsmiljö (lås, glas, larm, brand (SBA), utemiljö, kemisk förvaring, informationssäkerhet), Mobbning (förebyggande arbete, utredning, åtgärder vid incidenter, efterarbete), ART - Aggression Replacement Training (sociala färdigheter, ilskekontroll, moral och etik), LST – Life Skills Training (drogförebyggande arbete), Samordningsansvar (samordna kontakter med polis, socialtjänst, näringsliv, föräldrar, ideella föreningar etc), Hot och våld (HUR man arbetar med förebyggande åtgärder på en skola), Skapande av handlingsplaner och policys (HUR man skapar detta material), Implementering av säkerheten (HUR man får alla att arbeta åt samma håll i detta), Samtalsteknik (HUR man lägger upp och genomför samtal om svåra frågor), SSA (Systematiskt Säkerhetsarbete), taktisk kommunikation, konflikthantering, självskydd, kontrollteknik, rånsäkerhet, akutsjukvård (L-ABC, MAP, HLR), juridik (arbetsmiljölagen, nödvärnsrätt, AFS 1993:2, 1996:6 etc).

Utbildningen pågår under ett år och omfattar totalt ca 20 dagars möten. Relativt omfattande självstudier och många praktiska övningar på vald skola tillkommer.

Tipsa en vän om denna sida