Taktisk kommunikation - Verbal Judo

SSK Säkerhetsakademiens instruktörer och Bo Munthe, Verbal Judo Sverige, är de enda i Sverige som har genomgått grundaren, Doctor George Thompsons instruktörsutbildning i Verbal Judo, Taktisk kommunikation. Utbildningen genomfördes i USA och gav deltagarna auktorisation att utbilda i Verbal Judo.

Alla våra utbildningar genomförs antingen i samarbete med Polismyndigheten i Uppsala eller Verbal Judo Sverige, som innehar utbildningslicensen i Sverige.

Utbildningen kan ges under en halvdag till upp två heldagar. Utbildningen kan anpassas till alla grupper men är främst tänkt till personer som arbetar med olika typer av myndighetsutövning. Se vidare information på www.verbaljudo.se

Tipsa en vän om denna sida