SSK - Seriositet, säkerhet, kvalité

Seriositet

Allt vi gör ska vi göra efter bästa förmåga. Kunder och samarbetspartners ska känna och uppleva att verksamheten alltid bedrivs fullständigt ärligt och enligt gällande lagar och förordningar. Vi åtar oss aldrig ett uppdrag som vi inte kan hantera.

Säkerhet

Detta är vår kärnverksamhet där vi ska bistå våra kunder och samarbetspartners med den bästa säkerhetslösning som går. Material ska förvaras med tillfredsställande säkerhet och all personal är säkerhetskontrollerad. Vår specialitet är personsäkerhet, hot och våld i alla former.

Kvalité

Allt vi gör ska hålla högsta möjliga kvalité. Det material vi använder grundar sig uteslutande på forskning, studier, gedigen erfarenhet och praxis. I detta ligger även att material och kunskaper ska vara konkreta, enkla och användbara. Utbildningarna ska upplevas som mycket bra av flertalet deltagare på en utbildning.

Tipsa en vän om denna sida