Hansi Stafbom

Jag har arbetat med personsäkerhet i olika former sedan 1989 och har tränat olika typer av självförsvar/kampkonst sedan 1978, främst olika typer av Jutsu. Jag har idag 14 dangrader varav 8 i Goshin-jutsu, 3 i Nin-jutsu, 2 i Bo-jutsu och slutligen 1 dan i Ju-jutsu och kampkonstträningen var anledningen till att jag startade SSK Säkerhetsakademien eftersom jag gärna ville arbeta med min hobby. Sedan starten har verksamheten, som synes, utvecklats rejält och jag har haft äran att arbeta mycket kompetenta kollegor under åren vilka självklart har varit en stor del i byggandet av verksamheten. Dessutom har jag självklart kompletterat med så många lämpliga utbildningar som jag har kunnat hitta, som har ökat och förbättrat min kompetens och företagets verksamhet.

Eftersom jag arbetar med min hobby går det mycket tid åt till arbete men när jag är ledig ägnar jag tid åt familjen, hemmet, resa och läsa. Jag har alltid tre böcker på gång parallellt varav minst en är facklitteratur.