Jan Bergwall

Placeringssamordnare & Kundansvarig

Jan har sin bakgrund inom ledarskap och organisationsutveckling. Han har 20 år bakom sig som konsult inom olika organisationer och branscher som varit i behov av förändringsprocesser. Har lång erfarenhet av coaching gällande organisation, team, personal, Vd, ledningsgrupper. Han har även kompetens inom avtal- och affärsjuridik. Jan har lång erfarenhet av att bygga hållbara samarbeten och samverkanslösningar där både individens och uppdragsgivarens mål möts.

Jan har under de senaste 10 åren drivit HVB hem på Gotland med inriktning på:
  • Ungdomar och unga vuxna 15-20 år, Missbruksproblematik, Neuropsykiatri, Kriminalitet, Utredning, Psykosocial problematik samt nätverk.
  • Familjer, Spädbarnsutredningar, Missbruksproblematik, Neuropsykiatri, Kriminalitet, Utredning, Psykosocial problematik samt nätverk.
  • Familjehem, Missbruksproblematik, Neuropsykiatri, Kriminalitet, Utredning, Psykosocial problematik samt nätverk.

Jan har även drivit många projekt tillsammans med olika kommuner med syfte att hitta preventiva modeller för att på ett tidigare stadium kunna hjälpa barn- och unga och dess familjer att få rätt förutsättningar så tidigt att eventuell placering skulle kunna undvikas.