Marcus Edmark - CV

Instruktör/Utbildare

 • Är av Säkerhetsakademien utbildad instruktör inom hot- och våldshantering, brottsprevention, hot- och konflikthantering samt självskydd och kontrollteknik för olika typer av yrkesgrupper.
 • Har genomfört ett stort antal utbildningar inom hot och våld.
 • Har genomfört ett stort antal utbildningar inom kognitiv- och beteendeträning i vardagen - KOBTIVA.
 • Har arbetat med personsäkerhet och ordningshållning de senaste 20 åren.
 • Är utbildad och har erfarenhet från arbete med hotfulla och våldsamma situationer som ordningsvakt och personskyddare inom näringslivet, vid restauranger och konserter sedan början av 90-talet.
 • Har mer än tio års erfarenhet av vård och behandling av ungdomar med sociala problem som t ex kriminalitet, självskadande och utåtagerande (våldsamt) beteende.
 • Driver sedan 2005 Hoppet Gotland (HVB-hem för ungdomar mellan 13-18 år).
 • Är utbildad inom – droger, tecken och symtom.
 • Är diplomerad ART-instruktör.
 • Har deltagit i skapandet av behandlingsmetoden Kognitiv- och beteendeträning i vardagen - KOBTIVA (www.kobtiva.se) genom att praktiskt använda, testa och utvärdera metoden.
 • Är utbildad inom salutogent arbetssätt.