Referenser

Exempel på kunder under åren

Arlanda Express AB
Svenska Statoil
Statoil DETAB
AB Svensk Pantbelåning
AB För Varubelåning
Stjärnurmakarna
Klockmäster
Falck Security
Företagens Utbildningscentrum
Socialtjänsten
Kriminalvården
Migrationsverket
Polismyndigheten
Landsting
Kommuner
Restauranger
Behandlingshem
Skolor
Väktare
Ordningsvakter

Samt mer än 5000 privatpersoner.
Totalt har vi utbildat mer än 30,000 personer.

Så här tycker kunderna om oss

"Hansi är en av landets mest kompetenta konsulter som finns att tillgå inom våld- och hot-området. Hansi har kompetens från att arbeta på olika nivåer i en organisation. Han har arbetat på ledningsnivå med övergripande strategier och med det mer konkreta som handlar vad man gör rent faktiskt när man behöver gå in och bryta eller avleda i en hot- och våldssituation. ”

OffSäk

”Det finns ett stort antal konsulter som verkar inom detta område. Hansi på SSK Säkerhetsakademien är helt klart en av de bästa”.

Lennart Gustafsson, säkerhetschef Sveriges Riksdag