Susanne Frode - CV

Anställningar

 • Stallchef Stall Tibyborg – eget företag
 • Verksamhetschef CVO
 • Sektionschef (myndighetsutövning) på Kontoret för hälsa, vård och omsorg, sektionen för LSS och socialpsykiatri
 • HR-strateg på Kontoret för hälsa, vård och omsorg
 • HR- och Kvalitetschef på SRK Konsultation AB
 • VD för SRK Konsultation AB
 • Enhetschef för två enheter på SRK Konsultation AB
 • Enhetschef för daglig verksamhet i Uppsala Kommun
 • LSS- och Biståndshandläggare i Uppsala kommun

Utbildningar, ett utdrag

 • Ridledare, hästskötare med tappskokompetens Islandshäst
 • Islandshästavel steg 1, steg 2, steg 3
 • Examen i Social Omsorg 120 poäng, Gävle Högskola
 • HR-arbete i teori och praktik II 15 poäng vid Umeå universitet
 • rbetsrätt 12,5 poäng vid Luleå universitet
 • HR-arbete i teori och praktik 15 poäng vid Umeå universitet
 • Fördjupning av psykosocial arbetsmiljö och arbetsmiljömiljöarbete i organisationer 15 poäng vid Umeå universitet
 • Förskollärarprogrammet 40 poäng Uppsala Universitet

Ideella uppdrag

 • Styrelseledamot i Freyfaxi Islandshästförening, 2016 - ff
 • Koordinator för ett HR-nätverk i Sveriges HR-förening, från november 2009 till 2011
 • Styrelseledamot i Svenska Vård, från maj 2009 till 2010
 • Utsedd som ambassadör för kvinnligt företagande av Nutek 2008
 • Styrelseledamot i Sveriges Behandlingshem, 2008-2010
 • Ordförande i Uppsala Gymnastikförening, 2007-2008
 • Vice ordförande i Uppsala Gymnastikförening, 1997-2001
 • Idrottsledare inom gymnastik, tränare på SM-nivå i Trampolin, 1997 och ff
 • SKTF delegat inom Uppsala Kommun, 2001-2002