Hot och våld - Öppen utbildning

Denna utbildning ger dig mycket god kompetens inom både teori och praktik.

Sammanfattning

Utbildning:Hot och våld
Datum:För mer info kontakta Patric Stacksjö, 070 - 222 40 95.
Plats:SSK Säkerhetsakademien AB, Kungsgatan 62, 2 trp, 753 18 UPPSALA
Tid:09.00 - 16.00 alla dagar
Utrustning:Anteckningsmateriel
Kostnad: 2495:- + moms
Utbildningen innehåller:
 • Förebyggande åtgärder (bindande föreskrifter, metod, riktlinjer)
 • Handlingsplan (före, under, efter)
 • Krispsykologi och enkelt krisstöd (enligt den senaste traumaforskningen)
 • Taktisk kommunikation (enligt en vetenskapligt baserad metod och gedigen erfarenhet)
 • Juridik (nödvärnsrätten, nödrätten, laga befogenhet etc)
 • Enkelt självskydd (mycket enkelt system som utvärderats sedan 1989)

Våra instruktörer har mycket omfattande erfarenhet av våldshantering i praktiken.

Utbildningen är en heldag lång, kl 09.00-16.00

Pris

Det pris vi erbjuder för denna instruktörsutbildning i Hot och våld är 2495:- per deltagare. Moms tillkommer. Lunch bekostas och intas på egen hand.

Detta ingår i kostnaden:
 • ca 10 timmars förberedelsetid
 • en heldagsutbildning
 • 1 diplomerad instruktör
 • Kursdokumentation i form av boken ”Hot- och våldshantering i praktiken”, Hansi Stafbom (Columbus förlag) och USB med PowerPoint-presentationer
 • Fika på fm och em
 • Lokalhyra
 • Kursintyg
 • Skatt
 • Sociala avgifter
Dessa kostnader tillkommer:
 • egna omkostnader (kost, logi, resor)
 • moms (25%)

Anmälan via mail till info@ssk.se. Ange fullständigt namn, födelsedatum, adress, telefonnummer och e-postadress.