Säkerhetsakademien

Säkerhetsutbildningar och konsultuppdrag.

Skyddat boende

Skyddat boende med personskyddsutbildad personal.
Vi hämtar klienterna inom 24 h.
Jourtel: 070-791 20 98

Intensiv förstärkt öppenvård

En öppenvårdsinsats för familjer i deras egna hem samt familjehem med omfattande utbildning och stöttning.

Kognitiv- och beteendeträning
i vardagen

En evidensbaserad, brottspreventiv metod.

Öppna utbildningar

Med anledning av den senaste tidens ökade behov bjuder vi in alla tjejer fr 13 och uppåt på en Självförsvarskurs 29/8 för tjejer från 13 år.

Nu erbjuder vi även Intensiv Förstarkt Öppenvard för privatpersoner.

Självskydd och kontrollteknik – Instruktörsutbildning, licensutbildning. För mer info kontakta Sofia Bennis, 076 - 941 20 77.

Föräldrautbildning som ger deltagarna verktyg för att stötta och motivera sina barn till en positiv utveckling och som även leder till att deltagarna kan ta ”Föräldrakörkortet”. För mer info kontakta Hansi Stafbom, 070 - 875 11 60.


ADHD – Hur bör du som förälder agera för att stötta ditt barn som har diagnosen eller ett ADHD-liknande beteende – Tekniker och strategier. För mer info kontakta Martin Rahlén, 072 - 001 20 77.

Läs våra böcker

Skolsäkerhet – en handbok finns nu till försäljning!
Pris: 199:- plus porto. Skicka ett mail med adressuppgifter till info@ssk.se för att beställa den.

Hot- och våldshantering i praktiken - vänder sig till alla som på något sätt riskerar att utsättas för hot och våld på sin arbetsplats

KOBTIVA - Kognitiv- och beteendeträning i vardagen - en evidensbaserad, prisbelönt* och brottspreventiv metod för personal som arbetar med ungdomar som har sociala problem.

Rånsäkerhetsboken är en handbok för butiker, banker, taxiföretag och privatpersoner.