Akademien

Säkerhetsutbildningar och konsultuppdrag.Skyddat boende

Skyddat boende med anställd och utbildad personal dygnet runt.
Vi hämtar klienterna inom 24 h.
Jourtel: 070-791 20 98

Funktionellt pedagogiskt familjearbete

En pedagogisk insats för familjer och deras barn med svår beteendeproblematik.

SkolSäkerhetsKonferens
Uppsala, 25-26 april - 2022

Tema: Pågående dödligt våld (PDV) – Hur arbetar man förebyggande
och hur ska man agera när det som inte får hända inträffar.


Neuropsykiatri och beteendeproblematik

Nytt utbildningstillfälle 4-5 dec 2021.


Samarbete med CoSafe

CoSafe och Säkerhetsakademien inleder samarbete kring skolsäkerhet.


Skolsäkerhet webutbildning


Hot och våld - webutbildning

Nu finns ett smakprov på vår webutbildning inom Hot- och våldshantering på jobbet.

Fler Diplomerade ART-tränare

Ytterligare en grupp Diplomerade ART-tränare godkända och mycket nöjda!
Ännu en ny ART-utbildning avklarad

Ännu en ny ART-utbildning avklarad med duktiga diplomerade ART-tränare. Grattis till godkänd utbildning!Skolsäkerhetskonferensen 2019

Vi på Säkerhetsakademien vill tacka alla som deltog på vår konferens om skolsäkerhet och för ert förtroende och alla mycket goda omdömen som konferensen fick av er. Nu är det upp till oss att förvalta ert förtroende och komma tillbaka nästa år med en förhoppningsvis ännu bättre konferens, håll utkik på vår hemsida om när och var den kommer att hållas nästa år.

Titta gärna på SVT Uppsalas reportage om konferensen här.
OBS! Vi instämmer inte med SVT att AJ De Andrea var ett dragplåster till konferensen då ALLA föreläsare bidrog med mycket bra föreläsningar.

Öppna utbildningar

Nyhet! Nu finns våra webutbildningar: Utbildning i Hot och Våld samt Utbildning i Skolsäkerhet.

Nu erbjuder vi även Funktionellt pedagogiskt familjearbete för privatpersoner.

Föräldrautbildning som ger deltagarna verktyg för att stötta och motivera sina barn till en positiv utveckling och som även leder till att deltagarna kan ta ”Föräldrakörkortet”. För mer info kontakta Hansi Stafbom, 070 - 875 11 60.

Neuropsykiatri och beteendeproblematik – Snart som webbutbildning -
Hur bör du som förälder agera för att stötta ditt barn som har diagnosen eller ett ADHD-liknande beteende – Tekniker och strategier. För mer info kontakta Martin Rahlén, 072 - 001 20 77.

Läs våra böcker

Skolsäkerhet – en handbok finns nu till försäljning!
Pris: 199:- plus porto.
Skicka ett mail med faktureringsuppgifter till info@ssk.se för att beställa den.

Hot- och våldshantering i praktiken - vänder sig till alla som på något sätt riskerar att utsättas för hot och våld på sin arbetsplats.
Pris: 199:- plus porto.
Skicka ett mail med faktureringsuppgifter till info@ssk.se för att beställa den.

KOBTIVA - Kognitiv- och beteendeträning i vardagen - en evidensbaserad, prisbelönt* och brottspreventiv metod för personal som arbetar med ungdomar som har sociala problem.
Pris: 199:- plus porto.
Skicka ett mail med faktureringsuppgifter till info@ssk.se för att beställa den.

Rånsäkerhetsboken är en handbok för butiker, banker, taxiföretag och privatpersoner. Under revidering. Klar 2021.
Pris: 199:- plus porto.
Skicka ett mail med faktureringsuppgifter till info@ssk.se för att beställa den.