Säkerhetsakademien

Säkerhetsutbildningar och konsultuppdrag.

Skyddat boende

Skyddat boende med personskyddsutbildad personal.
Vi hämtar klienterna inom 24 h.
Jourtel: 070-791 20 98

Intensiv förstärkt öppenvård

En öppenvårdsinsats för familjer i deras egna hem samt familjehem med omfattande utbildning och stöttning.

Kognitiv- och beteendeträning
i vardagen

En evidensbaserad, brottspreventiv metod.

Ännu en ny ART-utbildning avklarad

Ännu en ny ART-utbildning avklarad med duktiga diplomerade ART-tränare. Grattis till godkänd utbildning!


Skolsäkerhetsutbildning ONLINE hösten 2020

Anmälan är öppen! Vi uppdaterar informationen löpande.


Hot och våld webbkurs

Nu finns ett smakprov på vår webutbildning inom Hot- och våldshantering på jobbet.Skolsäkerhetskonferensen 2019

Vi på Säkerhetsakademien vill tacka alla som deltog på vår konferens om skolsäkerhet och för ert förtroende och alla mycket goda omdömen som konferensen fick av er. Nu är det upp till oss att förvalta ert förtroende och komma tillbaka nästa år med en förhoppningsvis ännu bättre konferens, håll utkik på vår hemsida om när och var den kommer att hållas nästa år.

Titta gärna på SVT Uppsalas reportage om konferensen här.
OBS! Vi instämmer inte med SVT att AJ De Andrea var ett dragplåster till konferensen då ALLA föreläsare bidrog med mycket bra föreläsningar.

TACK! Patric Stacksjö, VD Säkerhetsakademien AB

Öppna utbildningar

Nyhet! Nu finns vår gratis webbkurs Hot- och våldshantering i praktiken – Förebyggande åtgärder – Hur du gör en enkel riskinventering och riskanalys.

Nu erbjuder vi även Intensiv Förstarkt Öppenvard för privatpersoner.

Föräldrautbildning som ger deltagarna verktyg för att stötta och motivera sina barn till en positiv utveckling och som även leder till att deltagarna kan ta ”Föräldrakörkortet”. För mer info kontakta Hansi Stafbom, 070 - 875 11 60.


ADHD – Hur bör du som förälder agera för att stötta ditt barn som har diagnosen eller ett ADHD-liknande beteende – Tekniker och strategier. För mer info kontakta Martin Rahlén, 072 - 001 20 77.

Läs våra böcker

Skolsäkerhet – en handbok finns nu till försäljning!
Pris: 199:- plus porto. Skicka ett mail med adressuppgifter till info@ssk.se för att beställa den.

Hot- och våldshantering i praktiken - vänder sig till alla som på något sätt riskerar att utsättas för hot och våld på sin arbetsplats

KOBTIVA - Kognitiv- och beteendeträning i vardagen - en evidensbaserad, prisbelönt* och brottspreventiv metod för personal som arbetar med ungdomar som har sociala problem.

Rånsäkerhetsboken är en handbok för butiker, banker, taxiföretag och privatpersoner.