Rånsäkerhet

Rånsäkerhetsboken är en handbok för butiker, banker, taxiföretag och privatpersoner.

I takt med att alltfler människor blir utsatta för rån eller rånförsök är det viktigt att kunna hantera en rånsituation på rätt sätt, men framför allt att kunna förebygga rån.

Det här är den första handboken i ämnet som ger värdefulla råd och tips om hur man på olika sätt förebygger rån samt hur man agerar när man väl blir utsatt för rån.