Efterarbete - checklista

I direkt anslutning till situation med hot och/eller våld

 • Ta den/de drabbade avsides till en lugn plats.
 • Ge omsorg genom vänlighet och stöd.
 • Fysiskt omhändertagande, eventuellt varm dryck (endast om den drabbade kan dricka själv), kanske filt.
 • Om behov finns kontakta den drabbades anhöriga genom att den drabbade ringer själv om möjligt.
 • Hjälp till med att ordna barnpassning och/eller hämtning.
 • Utse stödperson på jobbet för de närmaste dagarna.
 • Kontakta utomstående terapeut, läkare (enl. behov).
 • Om den drabbade behöver sjukvård, ordna sällskap dit och stanna till dess den drabbade tagits omhand. Den drabbade får inte köra bil. Ordna med avbyte för medföljande person (minst 16 timmar), mat- och dryckleverans då väntan kan bli lång.
 • Om behov finns, följ den drabbade hem från sjukhus och invänta anhörig.
 • Om sjukvård inte behövs så följer en kollega den drabbade hem och inväntar anhörig. Den drabbade får inte köra bil.
 • Vidtag krisförebyggande åtgärder genom att se till att den drabbade spelar TETRIS eller något engagerande tv-spel och se till att den drabbade är vaken tills hen somnar av sig själv (inga mediciner eller alkohol får intas).
 • Se till att övrig personal, speciellt de som varit berörda av händelsen, får information om det som inträffat och möjlighet att samtala om det som hänt. (Avlastningssamtal)
 • Skriv direkt efter händelsen ner i detalj vad som inträffat och vilka känslor som väcktes. Vid polisanmälan - Kopiera och ge till polisen.

Åtgärder samma dag som situation med hot och/eller våld

 • Närmast högre chef kommunicerar vid behov händelsen vidare i verksamheten.
 • Informera växeln om vart den drabbades samtal ska kopplas.
 • Hänvisa pressen till den pressansvarige. Avdela plats för press och ev. anhöriga att samlas på.
 • Anmäl händelsen till arbetsmiljöverket (vid allvarliga fall).
 • Informera skyddsombudet.
 • Rapportera händelsen i intranätet.

Åtgärder 24 - 72 timmar efter situation med hot och/eller våld

 • Drabbad personal samlas på överenskommen plats.
 • Genomför briefing, d v s samtal om vad som hände.
 • Bjud ev. in externa personer som varit inblandade till information/hjälp.

Åtgärder inom 14 dagar

 • Anmälan till försäkringskassan, försäkringsbolag etc.
 • Intern utredning påbörjas.
 • Uppdatera ev. handlingsplanen och de förebyggande åtgärderna.
 • Kontakta polisen och hör hur deras utredning fortskrider.
 • Informera personalen om utredningsläget.
 • Uppföljning av drabbade.

Åtgärder inom 1, 3, 6 och 12 månader

 • Uppföljning av hur de drabbade mår.

Åtgärder inför rättegång

 • Ordna så den drabbade får information om hur en rättegång går till genom att vara åhörare vid en annan rättegång några dagar innan den egna rättegången.
 • Lämna in ev. skadeståndsanspråk till åklagaren i god tid innan rättegången.
 • Undersök möjlighet till målsägarbiträde.
 • Se till att den som skall vittna inte är där ensam!!