Funktionellt pedagogiskt familjearbete

För privatpersoner

Ibland kan man som familj behöva ta hjälp av professionella för att få stöd i hemmet kring olika problem som uppkommer. Av olika anledningar kan ibland väntetiden till samhällets öppna stödinsatser vara för lång och då kan ett privat alternativ upplevas som en möjlighet.

Nu kan du som privatperson få denna hjälp av oss. Läs mer om våra insatser genom att länka dig vidare till Funktionellt pedagogiskt familjearbete.

Vi börjar alltid med ett bedömningssamtal för att på så sätt utröna om vi har möjlighet att hjälpa er med det ni behöver hjälp med.

Kontakta oss för vidare information på mail till martin@ssk.se, magnus@ssk.se eller linda@ssk.se.

Du kan också ringa oss på 018-10 05 11.