Handledare/Läkare

Säkerhetsakademien samarbetar med psykolog, psykoterapeut och leg handledare samt konsulterande barnpsykiatriker.