Handledare/Läkare

Intensiv förstärkt öppenvård samarbetar med två externa handledare och har en Barnpsykiatriker på konsultbasis.

  • Ellinor Öberg; leg psykolog, leg psykoterapeut och handledare KBT
  • Mac Dabram; leg psykoterapeut, familjeterapeut, UHÄ-handledare
  • Henrik Pelling: Överläkare inom barnpsykiatri