Hansi Stafbom - CV

VD, personsäkerhetsspecialist, utbildare, Diplomerad KOBTIVA-instruktör

 • Grundade säkerhetsföretaget SSK Säkerhetsakademien 1989.
 • Är diplomerad säkerhetschef.
 • Är säkerhetschef/-ansvarig/-konsult för flera organisationer och företag bl a banker och behandlingshem.
 • Har utbildat mer än 20.000 personer i hot- och våldshantering inom alla möjliga typer av verksamheter.
 • Är av polishögskolan utbildad i problemorienterat brottsförebyggande arbete.
 • Har skrivit ett flertal säkerhetspolicys och handlingsplaner inom hot och våld för bl a skolor, behandlingshem, kommuner, landsting, organisationer och socialtjänst.
 • Är en av grundarna till ISSA (International School Safety Association).
 • Har genomgått ett flertal utbildningar inom skolsäkerhet i USA med allt från grundläggande säkerhets- och trygghetsarbete till hanterande av en terrorattack mot en skola.
 • Har arbetat som lärarvikarie (idrott) under 4 vinterhalvår.
 • Har skapat en metod för hot- och konflikthantering som har vetenskaplig bas och som är både enkel att lära sig och enkel att använda.
 • Är av polishögskolan utbildad instruktör i självskydd och konflikthantering för vårdpersonal, väktare och ordningsvakter.
 • Har tränat och instruerat olika typer av självskydd i mer än 35 år.
 • Skapade 1989 SSK Självskydd och kontrollteknik, ett självskyddssystem som blivit mycket uppskattat och som nu används inom psykiatrin, socialtjänsten, behandlingshem och andra verksamheter där man behöver kunna skydda både sig själv och angriparen i situationer med verkligt våld. Sedan 1999 använder även polisen denna typ av system.
 • Är utbildad instruktör i agerande vid vapenhot och skydd av tjänstevapen för väktare, skyddsvakter och poliser.
 • Är utbildad instruktör gällande fortbildning i självskydd, ingripandeteknik och omhändertagande för ordningsvakter, väktare och poliser.
 • Är utbildad och har erfarenhet från arbete som ordningsvakt och livvakt inom näringslivet, vid restauranger, konserter och inom socialtjänsten sedan -92.
 • Har skrivit boken ”Rånsäkerhet” som ges ut av Liber förlag.
 • Har skrivit boken ”Hot och våldshantering i praktiken” som ingår som kursdokumentation på vissa heldagsutbildningar inom hot och våld.
 • Drev 1999-2014 SSK Hoppet, HVB-hem för ungdomar mellan 13-18 år.
 • Är utbildad inom – droger, tecken och symtom.
 • Är diplomerad ART-instruktör.
 • Är utbildad inom Kognitiv Beteendeterapi (KBT).
 • Är utbildad inom salutogent arbetssätt.
 • Är professionell integrationssamordnare genom en internationell utbildning i Holland.
 • Har skapat en ny behandlingsmetod under medverkan av Anders Engquist (fil dr, leg psykolog, leg. terapeut, författare etc) som kallas ”Kognitiv- och beteendeträning i vardagen” (KOBTIVA), en evidensbaserad, brottspreventiv metod för ungdomar med sociala problem, som tilldelats första pris i tävlingen ”Quality innovation of the year 2013”, en internationell tävling med deltagare från 8 länder som leds av Svenska kvalitetsinstitutet som arbetar direkt under regeringen med syfte att hitta innovationer som bidrar till ”individens utveckling och samhällets bästa”.