Hansi Stafbom

Personsäkerhetsspecialist, styrelseordförande, författare

Mellan 1981 och 1989 arbetade jag som anläggningsarbetare med i huvudsak asfaltering. De sista fyra åren satt jag varje dag på välten och funderade på vad jag kunde göra istället för att lägga asfalt. När jag öste (skottade från lastbilsflaket) 30 ton om dagen tänkte jag ännu mer på det och vid 04.30 på morgonen, när klockan ringde var det extra aktuellt!

1987 var det en träningskompis på Ju-jutsun (Ola) som frågade mig om vi inte skulle köra en självförsvarskurs för tjejer. Jag tänkte att ”varför inte, det är faktiskt en gedigen utbildning jag har”. Jag hade då tränat självförsvar i 10 år (från 1977) och de sista 5 åren ungefär två pass Ju-jutsu om dagen vilket av många anses vara självförsvar. MEN både jag och Ola insåg att vi inte kunde komma dragandes med någon japansk kampkonst om vi bara hade ett par timmar på oss att lära ut något vettigt. Alltså var vi tvungna att hitta på något nytt och eftersom jag även hade tränat Goshin-jutsu och Nin-jutsu så hade jag ett vidare synsätt än många andra inom denna bransch. Dessutom arbetade jag som entrévärd på helgerna och hade då möjlighet att testa en del tekniker i verkligheten. Vi åkte även runt till olika kampsportsklubbar och testade det system som vi skapade och efter två år var det dags att köra den första utbildningen. Då hade vi även satt oss in i psykologi, förebyggande åtgärder och den juridik som omger detta ämne och vi inkluderade det i utbildningen.

Vi körde alltså den första kursen i maj 1989 och deltagarna blev mycket duktiga och framförallt, de var väldigt nöjda med systemet som vi till en början kallade för S.V.A.R. eftersom det var de första bokstäverna i de principer som systemet bestod av: Sitt inte fast, Vänd sidan till, Använd det som är löst och Rör på dig eller Repetera tills du fått ett Resultat.

1989 startade jag företaget SSK Självskydd och SäkerhetsKonsult, men för att utöka ekonomin började jag också arbeta som ordningsvakt på nätterna, livvakt på dagarna och som säkerhetsansvarig för flera olika verksamheter och hade då möjlighet att testa teknikerna, både de teoretiska och de praktiska, ännu mer. Det gjorde att självförsvarssystemet förenklades ytterligare och idag består i princip hela vårt självförsvarssystem av endast två tekniker vilket är exceptionellt enkelt om man jämför med de flesta andra system. Dessutom vet vi att det fungerar bra i en verklig situation, att det är speciellt bra för mindre personer mot större, att det är möjligt att komma ihåg även i maxstress och att det följer nödvärnsrättens proportionalitetsprincip med automatik.

Vi kallar sedan 2018 självförsvarssystemet för SOG eftersom det är de första bokstäverna i de två tekniker vi nu använder – Stopp Och Greppa = SOG. Vi, jag och mina tidigare och nuvarande kollegor, har under åren som gått kompletterat konceptet med praktisk teori inom många olika områden men främst med mer riktade förebyggande åtgärder som är testade i många år, taktisk kommunikation som har vetenskaplig bas, krispsykologi och krisstöd som grundas på den senaste traumaforskningen och ännu mer juridik.

1998 började jag fundera på hur man skulle kunna arbeta ännu mer brottspreventivt och kom fram till att det mest brottsförebyggande måste vara att se till så att ingen blir kriminell. 1999 startade jag (tillsammans med några vänner) därför ett HVB-hem för att skapa en ny brottspreventiv metod (eftersom de befintliga inte funkade speciellt bra). Efter 15 års kliniska studier hade vi skapat metoden ”Kognitiv- och beteendeträning i vardagen” – KOBTIVA som är en evidensbaserad metod för hur man tränar positiva tankemönster och positiva beteenden.

För att ha mer på fötterna gick jag även en terapeututbildning inom KBT, en utbildning inom Salutogent arbetssätt, en utbildning inom brottsprevention och en massa andra utbildningar (se CV nedan).

2013 vann vi första pris i den internationella tävlingen ”Quality innovation of the year, 2013” där det deltog innovationer inom alla möjliga områden. Vi vann med KOBTIVA i kategorin ”Microföretag”.

Eftersom utvecklingen aldrig står still inom SSK hade verksamheten efter några år utökats till att omfatta så mycket mer än bara självskydd och självförsvar så då ändrades namnet på företaget till SSK Säkerhetsakademien AB (där SSK nu står för Seriositet, Säkerhet och Kvalitet) med flera avdelningar inom företaget: Utbildningar och konsultation inom säkerhet, skyddat boende, intensiv förstärkt öppenvård och brottspreventivt arbete.

Personligen har jag fortsatt träna självförsvar och kampkonst, fortsatt arbeta aktivt med vård och behandling av ungdomar och föräldrar samt med att genomföra utbildningar och konsultarbeten inom säkerhet och jag kompetensutvecklar mig hela tiden eftersom detta samtidigt är min hobby! Allt startade med en utbildning i självförsvar för tjejer och se vad vi har idag!

När jag är ledig ägnar jag tid åt familjen, reser och läser böcker och jag har alltid minst tre böcker på gång samtidigt varav minst en är facklitteratur. Det är fantastiskt att få arbeta med sin hobby och det önskar jag att alla fick möjlighet att göra! Go for it!