Hot och våld - webutbildning

Utbildningen är speciellt lämpad för dig som riskerar att utsättas för hot och våld på jobbet. Denna webbaserade utbildning är indelad i sex moduler med ett antal lektioner i varje modul. Lektionerna är mellan 10 - 20 minuter långa vilket innebär att många väljer att ta en eller ett par lektioner på väg till eller från jobbet eller när man får lite tid över medan många tar hela utbildningen i ett svep. Man har tillgång till utbildningen under tre månader.

Modulerna innehåller:

  • Förebyggande åtgärder
  • Handlingsplaner
  • Krispsykologi och akut krisstöd
  • Taktisk kommunikation
  • Juridik
  • Enkelt självskydd och kontrollteknik

Enligt Arbetsmiljöverkets bindande föreskrift ”Våld och hot i arbetsmiljön, AFS 1993:2” är alla verksamheter som har personal som riskerar att utsättas för situationer med inslag av hot och/eller våld, skyldiga att ge personalen utbildning inom detta ämne och att arbeta förebyggande mot hot och våld. Våra utbildningar (IRL och webutbildningen) uppfyller de höga krav som ni ska ställa på en sådan utbildning.


De verktyg du kommer få lära dig att använda är enkla, konkreta och följer den senaste forskningen, gällande lagstiftning och en mycket omfattande empiri.

Jag som ger webutbildningen heter Hansi Stafbom och är sedan 30 år personsäkerhetsspecialist. Jag har arbetat med alla möjliga verksamheter under dessa år och även arbetat praktiskt med hot- och våldshantering.


Smakprov på vår webutbildning inom Hot- och våldshantering på jobbetDen här utbildningen är lämpad för dig som riskerar att utsättas för Hot och/eller våld på jobbet.

Utbildningen är allmänt riktad och passar i princip alla arbetsplatser där det kan uppstå situationer med inslag av hot och våld.

Den uppfyller de krav som arbetsmiljöverket ställer på en utbildning inom Hot och våld enligt, ”AFS 1993:2 – Våld och hot i arbetsmiljön”.