Intensiv förstärkt öppenvård

För privatpersoner

Vanligen bekostas denna tjänst av socialtjänsten men du kan även som privatperson eller familj köpa denna tjänst direkt av oss och du kan bo var som helst i landet eftersom vi anpassar stödet och hjälpen beroende på var du/ni bor. Till exempel kan vi, om ni bor långt bort från Uppsala, samtala med dig/er via telefon eller Skype flera gånger per vecka (intensivt arbete) och träffa er en gång per månad för direkt handledning och stöd.

Arbetsmetod, målgrupp och allt annat är som framgår i den övriga texten gällande Intensiv Förstärkt Öppenvård.

Vi börjar alltid med ett bedömningssamtal för att på så sätt utröna om vi har möjlighet att hjälpa er med det ni behöver hjälp med.

Kontakta oss för vidare information gällande Intensiv Förstärkt Öppenvård för privatpersoner på mail till martin@ssk.se, magnus@ssk.se, lars-gunnar@ssk.se eller linda@ssk.se.

Du kan också ringa oss på 0733-66 20 77 eller 018-10 05 11.