Lars-Gunnar Eriksson

Verksamhetschef – Intensiv förstärkt öppenvård, IFÖ

Lars-Gunnar har sin bakgrund främst inom psykiatrin. Han är utbildad specialistsjuksköterska och har en grundläggande psykoterapiutbildning. Han har huvudsakligen arbetat med unga vuxna och ungdomar såväl enskilt som med familjer. Lars-Gunnar har under de senaste 8 åren verkat som teamchef i ett framgångsrikt psykiatriskt öppenvårdsteam inom Barn- och ungdomspsykiatrin i Uppsala län.

Han har stor och gedigen erfarenhet av teamarbete, metodutveckling, samarbete och samverkanslösningar mellan landsting och kommuner. Som teamledare i ett specialistteam med inriktning mot barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder och svår psykosocial beteendeproblematik och deras familjer, har han medverkat och bidragit till att utveckla fungerande metoder och arbetssätt. Detta gemensamma treåriga samarbetsprojekt heter Katamaran och är ett projekt mellan kommunen och landstinget i Uppsala kommun.

Lars-Gunnar är utbildad inom Funktionell familjeterapi (FFT) och Dialektisk beteendeterapi (DBT), han är även utbildad KOBTIVA-tränare.