Linda Nicolaisen

Beteendevetare, samordnare och administrativ chef

Min bakgrund kommer främst ifrån behandling och familjearbete då jag under ca 10 års tid arbetat med familjer, föräldrar, par och ungdomar på olika sätt. Dels genom utbildning (KOMET, COPE- utbildningar), dels genom arbete inom Barn- och ungdomspsykiatrin med barn och ungdomar med ett självdestruktivt och självskadande beteende.

Arbetet bestod av att handleda och stötta familjer i kris där deras barn led av en stor psykisk ohälsa. Barnen kunde vara i ett familjehem och skulle lotsas hem, vara inlagd på barnpsykiatrisk akutmottagning eller fortfarande vara kvar i sin familj men riskeras att placeras pga mående och agerande. Arbetet har bestått av terapeutiska-, konsulterande och behandlande arbetsuppgifter för hela familjen.

Jag har även arbetat som samordnare i flera år, först inom BUP som SIP-samordnare och nu inom Säkerhetsakademien där mitt arbete innebär att jag har en övergripande koll på det mesta inom organisationen. Jag fungerar lite som ett ledande klister mellan de olika delarna och är uppdaterad inom respektive område. Vidare är jag administrativ chef och HR-ansvarig inom Säkerhetsakademien.