Martin Rahlén - CV

Utbildning

 • SOCIALT BEHANDLINGSARBETE - BEHANDLINGSASSISTENT- Två terminer
 • Grundkurs gruppledare föräldrarutbildning Cope 2 dagar
 • Introduktionskurs i systemiskt arbete 9 halvdagar
 • Grundkurs Nätverksarbete 8 timmar
 • Psykiatrisk kontaktmannautbildning 8 veckor+ 40 timmar handledning (fördelat på två terminer)
 • Funktionell Familjeterapi Grundkurs 5 heldagar (40 tim)
 • Kurs KBT och barn 54 timmar
 • Certifierad Skol-KOMET handledare (57 timmar)
 • Utbildning Tillämpad Beteendeanalys (24 timmar)
 • Grundkurs Motiverande Samtal (3 dagar a 8 timmar)

Yrkeserfarenhet

 • Ledare för föräldrarutbildningsprogrammet Strategi för barn med ADHD inom BUP-Uppsala
 • Ledare för föräldrarutbildningsprogrammet "Metoder i vardagen" för barn med ADHD och ASPERGER SYNDROM inom BUP-Uppsala
 • Stödsamtal till ungdomar med depression och ångestproblematik inom BUP-Uppsala
 • Stödsamtal till föräldrar till barn med depression och ångestproblematik inom BUP-Uppsala
 • Familjebehandlare i projektet Intensiv Familjebehandling inom BUP-Uppsala
 • Familjebehandlare i projektet Katamaran inom BUP-Uppsala
 • ALBA behandlingshem med vuxna med svår psykiatrisk problematik
 • Stadsskogens Ungdomshem som är ett behandlingshem för ungdomar med psykosocial problematik, ålder 16-20 år
 • Huvudansvarig instruktör för Lokala Ishockeygymnasiet inom Uppsala Kommun
 • Instruktör/tränare inom Almtuna IS Ishockeyklubbs organisation