Patric Stacksjö - CV

Utbildare, instruktör

 • Är utbildad ART-Master och har utbildat tränare runt om i landet under lång tid.
 • Är utbildad i salutogent synsätt och KASAM.
 • Är utbildad KBT AD-terapeut.
 • Är utbildad ”Motivatör”.
 • Är utbildad i BBIC hos Socialstyrelsen Stockholm.
 • Är utbildad i MI, motiverande intervju.
 • Har genomgått utbildning inom missbruk och beroende, RIM projektet.
 • Är av SSK utbildad instruktör inom hot- och våldshantering, brottsprevention, självskyddstekniker och kontrolltekniker för olika arbetsgrupper.
 • Har arbetat med konflikthantering och kommunikation sedan mitten av 90-talet.
 • Är metalicensierad ”Kommunikolog” med expertkompetens inom förändringsarbete på individ, grupp och organisationsnivå.
 • Är utbildad i Psykologisk första hjälpen Röda Korset.
 • Har genomgått utbildning inom kris och medmänskligt stöd av Röda Korset.
 • Har genomgått utbildning i första hjälpen/Hjärt- lungräddning av Röda Korset.
 • Har utbildats i avlastningssamtal via Röda Korset.
 • Är aktiv som gruppledare/avlastare för Röda Korsets Krisgrupp Arlanda Swedavia.
 • Har tränat och instruerat i flera olika former av kampsporter och självförsvar sedan tonåren.
 • Har genomgått utbildning i Crisis Comprehension Adaptive Model Avancerad Nivå.
 • Har utbildning i Taktisk kommunikation, Verbal Judo.