Referenser

Så här tycker kunderna om oss

"Helt klart en av de bästa"

Lennart Gustafsson, tidigare säkerhetschef på Sveriges Riksdag har anlitat SSK Säkerhetsakademien i sin tidigare roll som säkerhetschef för Södertälje kommun och Telge Koncernen.

Lennart, hur kom du i kontakt med SSK Säkerhetsakademien?
- De vann en upphandling avseende utbildning inom hot- och våldsområdet.

Vad kan SSK Säkerhetsakademien kan erbjuda de företag som väljer att samarbeta med dem?
- En hög anpassningsförmåga till kundens behov och spetskompetens att bidra med för att utveckla strategier mot hot och våld. Dessutom har de en mycket god pedagogisk förmåga.

Vad anser du om materialet kursdeltagarna fick?
- Materialet var väldigt kvalitativt och går att använda i verksamheten.

Hur uppfattar du kursdeltagarnas upplevelse av utbildningarna?
- Hansi är den som genomfört utbildningarna i Södertälje. Han har i stort fått ett snittbetyg på 4.8 på en femgradig skala avseende innehåll och framförande. Med andra ord har kursdeltagarna lämnat toppbetyg. Det finns ett stort antal konsulter som verkar inom detta område. Hansi är helt klart en av de bästa inom detta område.


"Hansi är en av landets mest kompetenta konsulter som finns att tillgå inom våld- och hot-området. Hansi har kompetens från att arbeta på olika nivåer i en organisation. Han har arbetat på ledningsnivå med övergripande strategier och med det mer konkreta som handlar vad man gör rent faktiskt när man behöver gå in och bryta eller avleda i en hot- och våldssituation. ”

OffSäk

"Jag vill ge en stor eloge till den introduktion vi fick nu, jag lärde mig mer (och nya) värdefulla tankesätt på den stunden än vad jag gjorde under TERMA-utbildningen vid rättspsykiatrin."

Deltagare på utbildning för Folkuniversitetet i Uppsala

Exempel på kunder under åren

Arlanda Express AB
Svenska Statoil
Statoil DETAB
AB Svensk Pantbelåning
AB För Varubelåning
Stjärnurmakarna
Klockmäster
Falck Security
Företagens Utbildningscentrum
Socialtjänsten
Kriminalvården
Migrationsverket
Polismyndigheten
Landsting
Kommuner
Restauranger
Behandlingshem
Skolor
Väktare
Ordningsvakter

Samt mer än 5000 privatpersoner.
Totalt har Säkerhetsakademien utbildat mer än 300.000 personer.