Självskydd och kontrollteknik – Instruktörsutbildning

Denna utbildning ger dig mycket god kompetens inom både teori och praktik.

Sammanfattning

Utbildning:Instruktörsutbildning i SSK Självskydd och kontrollteknik - Licensutbildning
Plats:Säkerhetsakademiens egna lokaler, Arrheniusplan 12, Uppsala
Datum:För mer info kontakta Patric Stacksjö, 070 - 222 40 95.
Teorin består av:
  • viss juridik, bl a nödvärnsrätten och nödrätten
  • viss psykologi
  • instruktionsmetodik och pedagogik
Praktiken består av:
  • Det självskyddssystem vi utvecklade i slutet av -80 talet och som polismyndigheten använder en mycket liknande variant av sedan 1999.
  • Systemet är enkelt att lära sig, lätt att komma ihåg, effektivt om det behöver användas och följer nödvärnsrätten. Det innehåller försvar mot alla typer av stående och liggande angrepp med och utan tillhyggen samt stående och liggande kontrolltekniker.

Systemet har till syfte att skydda både den utsatte och angriparen utan att för den skull bli flummigt och orealistiskt.

Våra instruktörer har mycket omfattande erfarenhet av våldshantering i praktiken.

Du behöver inte ha några speciella förkunskaper men om du har någon typ av kampstil i grunden till exempel Ju-jutsu kommer det att underlätta din inlärning även om systemet inte alls har med kampsport att göra.

Utbildningen är 5 heldagar lång, kl 09.00-16.00, och avslutas med ett teoretiskt och praktiskt kunskapstest.

Utbildningen ger dig licens att utbilda inom vårt system och att använda vårt material i utbildningen. Kravet är att du blir godkänd på det avslutande testet och har 100% närvaro. Vi kommer göra allt vi kan för att du ska bli godkänd. Eventuell sjukdom eller andra allvarliga händelser kan anses vara giltig frånvaro och du får då möjlighet att komplettera utbildningen vid ett senare tillfälle.

Utbildningen skall förnyas vartannat år för att fortsätta gälla och deltagarnas arbetsplatser betalar en mindre serviceavgift per månad för att även få möjlighet till råd och stöd samt uppdateringar.

OBSERVERA! Utbildningen ges endast till personer som ska agera som instruktörer inom en verksamhet och man skriver på ett avtal där man förbinder sig att inte sprida konceptet utanför den egna arbetsplatsen. Utbildningen ges inte till personer som kan agera som konkurrenter till SSK.

Anmälan via mail till info@ssk.se. Ange fullständigt namn, födelsedatum, adress, telefonnummer och e-postadress.