Skolsäkerhet

- en handbok

Skolor i Sverige ligger långt, nästan hopplöst långt efter anda arbetsplatser när det gäller säkerhetsarbetet. En arbetsplats med samma frekvens av hot, våld, sexuella trakasserier, skadegörelse, mobbning, stölder och andra tråkigheter skulle inte få fortsätta sin verksamhet. Högsta ansvariga chef eller skyddsombudet skulle vara tvungen att stänga den omgående. Men eftersom det "bara" är våra barn som utsätts, låter man det uppenbarligen fortgå.

Detta bistra konstaterande är utgångspunkten för Hansi Stafboms bok Skolsäkerhet - en handbok. Syftet är att höja kunskapsnivån hos all personal och hos barnen om vikten att följa skolans trivselregler och även om vad som faktiskt ska polisanmälas - allt för att få en trygg skola med arbetsro för alla.

Författaren, expert på säkerhetsfrågor på olika slags arbetsplatser, ger metodiskt verktyg för att få ordning på ibland ganska kaotiska situationer med hög stressnivå. Har personalen bara nödvändig kunskap och finns det bara rutiner, utrustning och personer med tydligt ansvar för säkerheten på skolan, klaras incidenter, brott och konflikter av mycket lättare.

Skolsäkerhet - en handbok berättar om hur man kan arbeta för att höja säkerheten och därmed trivseln och skolresultat.

Författaren Hansi Stafbom har runt 30 års erfarenhet av säkerhets- och brottsförebyggande arbete. Han har även drivit HVB-hem för ungdomar med svåra sociala problem. Med utbildning i bland annat kognitiv beteendeterapi, salutogent arbetssätt, droger - tecken och symptom och brottsförebyggande arbete samt tre böcker bakom sig, har han höjt både kunskaps- och metvetandenivån hos chefer och anställda på många slags arbetsplatser. Med Skolsäkerhet - en handbok fokuseras vår största arbetsplats och på allas våra barn.

Boken Skolsäkerhet - en handbok kostar 199:- plus porto. Skicka ett mail med adressuppgifter till info@ssk.se för att beställa den.

Fick äntligen tillfälle att läsa igenom Hansi Stafboms nya bok om skolsäkerhet! Det är en kanonbra bok med många konkreta, handfasta och självklara råd för att öka säkerheten på skolor.

Boken borde vara obligatorisk läsning för alla administratörer på våra skolor, men varför inte också för alla föräldrar med barn i skolan, som kan få insikt av vad vi kan förvänta oss av skolan.

Visste ni till exempel att som arbetsplats är skolan enl. lag bunden att följa föreskrifter om "Våld och hot i arbetsmiljön"? Det innebär att man MÅSTE ha handlingsplaner för hot och våld på skolan OCH öva på att genomföra dessa planer. Detta kan vi föräldrar förvänta oss av skolan!

Efter 30 år i yrkesverksam tjänst inom hot våld, och behandling och planering för att förhindra hot och våld är Hansi unikt kvalificerad att berätta om detta ämne.

Boken är lättläst och baseras på modern och aktuell forskning med referenser till relevant litteratur, såklart kombinerad med Hansis erfarenhet.

Boken sammanfattar grundläggande lagar och regler och innehåller illustrativa och upplysande exempel från verkliga situationer, samt checklistor och mallar för riskinventeringar och praktiska tips och råd i krissituationer.

Alla ni som har en relation till skolan, Läs boken!

Leif Jonsson