Skolsäkerhet - webutbildning

Utbildningen är speciellt lämpad för dig som arbetar inom skolan och som vill lära dig hur man arbetar med brottspreventivt arbete på Sveriges mest brottsutsatta arbetsplats – skolan, för att därmed öka säkerheten och tryggheten inom skolan och på sikt även få en sänkning av brottsligheten i samhället.

Utbildningen innehåller:

  • Förebyggande åtgärder (modell, bindande föreskrift, riktlinjer)
  • Handlingsplaner (agerande före, under och efter olika typer av incidenter
  • Krispsykologi och akut krisstöd (enligt den senaste traumaforskningen)
  • Taktisk kommunikation (enligt en modell som har vetenskaplig bas)
  • Juridik (Nödvärnsrätt och lärares befogenhet)
  • Teknik för att hantera fysiskt våld (enligt AFS 1993:2, Våld och hot i arbetsmiljön, ska personal och elever från 6 års ålder öva på detta regelbundet)

De verktyg du kommer få lära dig att använda är enkla och konkreta och ger ett mycket bra resultat. De är baserade på mångårig erfarenhet, vetenskaplig forskning och aktuell lagstiftning.

Vi som håller i utbildningen heter Hansi Stafbom och Patric Stacksjö och är skolsäkerhetsspecialister efter ett stort antal utbildningar inom ämnet i framförallt USA. Under 30 år har Säkerhetsakademien arbetat med alla möjliga typer av verksamheter för att öka säkerheten och minska brottsligheten.


Anmälan

Namn*
E-post*
Ja tack, jag vill gärna få webutbildning och övrig relevant information