Skolsäkerhetskonferens 2019

Uppsala 28-29 oktober 2019


Välkomna till den första och största skolsäkerhetskonferensen som anordnas i Uppsala på ”läslovet” 2019, den 28-29 oktober.

Våra huvudföreläsare kommer från USA och har arbetat med skolsäkerhet under många år.

AJ DeAndrea arbetar som polis och var en av de första som kom in i Columbine under pågående angrepp. Han har varit med vid ytterligare två skarpa skolskjutningar och har massor av kunskaper och erfarenheter som han förmedlar på ett mycket engagerande sätt. I USA arbetar skolorna tillsammans med polisen på ett helt annat sätt än vad vi gör i Sverige och därför passar det väldigt bra att A-J kommer till vår konferens och är en av huvudtalarna.

Jason Trevino är chef för ett polisdistrikt i Florida och han har tillsammans med sina kollegor arbetat väldigt framgångsrikt med sociala medier och kommer berätta utförligt om hur de gjort för att bli den aktör som alla söker information ifrån när det gäller alla typer av incidenter som handlar om skolor. Jason berättar på ett både enkelt och roligt sätt hur man kan gå tillväga och vilka resultat man kan uppnå på ett relativt enkelt sätt. Just hanterandet av sociala medier är något som vi i Sverige behöver bli mycket bättre på vilket gör att Jasons kunskaper är av största vikt för oss alla.

Övriga föreläsare

Magnus Lindgren är kriminolog, fil.dr. i psykologi och f.d. polis och chef inom polisen. Han har arbetat vid bl.a. brottsoffermyndigheten och Rikspolisstyrelsen samt varit styrelseledamot i Brottsofferjourernas Riksförbund och ordförande vid Riksorganisationen för anhöriga till Våldsdödade (RAV). Sedan år 2008 är Magnus generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige.Anna Gavell Frenzel och Sara Westerberg är båda utredare på Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och har skrivit rapporten ”Skolundersökningen om brott 2017, om utsatthet och delaktighet i brott”. Under en timme kommer de förmedla sina kunskaper om brottsligheten i svenska skolor. Sammanfattningsvis kan man berätta att skolmiljön är den vanligaste platsen för både lindrig och grövre misshandel och att även en stor del av sexuella kränkningar och hot inträffar i skolmiljön.Jale Poljarevius är chef inom polisen i Uppsala och har sedan 1989 arbetat som polis både i Stockholm och i Uppsala. Han är en mycket uppskattad chef, en oerhört kompetent polis och en väldigt engagerad människa. Jale har arbetat riktat mot den organiserade brottligheten och redovisar dagligen om gripanden som görs där man beslagtar vapen och droger. För att minska rekryteringen till gängen och till den grova organiserade brottsligheten bör man arbeta förebyggande i skolorna. Jale är även rikskänd som expertkommentator i ”Efterlyst” på tv.

Hansi Stafbom och Patric Stacksjö från Säkerhetsakademien, har under 15 år gått olika typer av utbildningar inom skolsäkerhet i USA och lärt sig att förebygga och hantera allt från mobbning och annat olämpligt beteende till terrorangrepp mot en skola. De har sedan 1989 genomfört utbildningar inom hot- och våldshantering för mängder av olika verksamheter bl a skolor och även övat hur man ska agera vid pågående dödligt våld s.k. PDV och i juli 2019 kommer de föreläsa på världens största skolsäkerhetskonferens i USA. På den här konferensen kommer de ge deltagarna konkreta verktyg som de kan använda direkt efter avslutad konferens. De kommer leda den ”Workshop” som ges dag två på konferensen där deltagarna får arbeta med säkerheten på sin egen skola.

Moderator för konferensen

Eric Donell, är föreläsare, moderator, sångare, skådespelare, regissör, manusförfattare och producent. Eric medverkade i cirka 650 avsnitt av svenska såpoperan Vänner och fiender. Han har skrivit manus, klippt, producerat, regisserat och medverkat i två långfilmer i vilka han samarbetar med Martin Söder. Utanför din dörr från 2002 vann tyska Cinestar Film Prize för bästa ungdomsfilm 2003. Eric fick vid 28 års ålder diagnosen Tourettes syndrom, en funktionsnedsättning han uppmärksammat i sin första film, Utanför din dörr. Donell föreläser om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, motivation och presentationsteknik. Sedan 2015 sitter han i styrelsen för Riksförbundet Attention.

Anmälan till konferensen

För att anmäla dig till denna konferens betalar du in konferensavgiften 3995:- (före den 31/3) eller 4995:- (efter den 31/3) till BG 410-5615. Ange ”Skolsäkerhet” på betalningen samt namn, mail och adress till deltagarna.

Konferensen kommer hållas på ARENAHOTELLET strax utanför Uppsala centrum och vi rekommenderar även boende på det hotellet.

Arenahotellet i Uppsala

Adress: Tennisvägen, 754 60 Uppsala
Telefon: 018 - 35 00 25
Mail: reception@arenahotellet.se

Det finns annars mängder av hotell i Uppsala där Scandic Nord ligger närmast Arenahotellet.

Följande ingår i konferensavgiften:
  • Två heldagars konferens med mycket kompetenta föreläsare
  • Fika och lunch
  • Boken ”Skolsäkerhet – En handbok”, Stafbom 2019, Columbus förlag
  • Workshop för att arbeta med säkerheten på den egna skolan
  • Generell handlingsplan (före, under och efter olika typer av incidenter)
  • Nödhjälpkalendern med förslag på handlingsplaner för olika typer av incidenter
  • Deltagarintyg
  • Goodiebag från utställarna

Konferensprogram

Dag 1 – 28/10, 2019

08.00 – 09.00Registrering och kaffe med smörgås
09.00 – 10.00Magnus Lindgren (Generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige)
Öppnar konferensen och talar om skolsäkerhetsarbete.
10.00 – 10.15Kaffe med kaka
10.15 – 11.20Anna Gavell Frenzel och Sara Westerberg (BRÅ)
Presenterar ”Skolundersökningen 2017"
11.15 – 12.00Möjlighet att titta på utställningen och mingla med deltagarna
12.00 – 13.00LUNCH och möjlighet att besöka utställningen
13.00 – 15.00AJ DeAndrea
Columbinemassakern, vad som verkligen hände, och vad man kan göra för att minska risken för skolskjutningar.
15.00 – 15.15Kaffe med kaka
15.15 – 16.00Jale Poljarevius
Gängbrottslighet och hur man minskar rekryteringen till gängen – Vad kan skolan göra?

Dag 2 – 29/10

09.00 – 11.00Jason Trevino
Sociala medier – Hur har de gjort i USA och vilka lärdomar har man dragit av detta.
11.00 – 11.15Kaffe med kaka
11.15 – 12.00Hansi Stafbom, Patric Stacksjö och Sofia Bennis
Grundläggande kunskaper gällande förebyggande åtgärder i skolmiljön
12.00 – 13.00LUNCH och möjlighet att besöka utställningen
13.00 – 14.00Hansi Stafbom, Patric Stacksjö och Sofia Bennis
Workshop gällande skolsäkerhet
Nulägesanalys, riskinventering, riskanalys, förebyggande åtgärder, krispsykologi och enkelt krisstöd, taktisk kommunikation samt juridik.
14.00 – 14.30Kaffe med kaka samt möjlighet att besöka utställningen
14.30 – 15.50Fortsättning av workshop gällande skolsäkerhet
Nulägesanalys, riskinventering, riskanalys, förebyggande åtgärder, krispsykologi och enkelt krisstöd, taktisk kommunikation samt juridik.
15.50 – 16.00Avslutning


Med reservation för vissa ändringar i programmet.