SkolSäkerhetsKonferens

Uppsala, 25-26 april - 2022

Tema: Pågående dödligt våld (PDV) – Hur arbetar man förebyggande och hur ska man agera när det som inte får hända inträffar.

Tryck på länken nedan för mer info.