Skyddsvaktsutbildning

Grundutbildningen är 8 dagar lång och uppfyller Polismyndighetens föreskrift PMFS 2017:9 FAP 694- för den som saknar förkunskaper.

Den som genomgått utbildningen med godkänt resultat är därefter behörig att ansöka till Länsstyrelsen om att bli godkänd som skyddsvakt.

Den som är behörig Väktare, Ordningsvakt eller som har genomgått militär skyddsvaktsutbildning efter 2010, kan istället genomgå en s.k. förkortad skyddsvaktsutbildning.

Säkerhetsakademiens skyddsvaktsutbildning genomförs i samarbete med CIBEKA (som innehar auktorisation för att hålla väktar- och skyddsvaktsutbildning).

Kursinnehåll

 • Introduktion
 • Juridik
 • Riskanalys och riskbedömning
 • Bevakningstjänst
 • Brandskydd
 • Yrkesetik och moral
 • Konflikthantering och självskydd
 • Akutsjukvård
 • Beslutsträning
 • Praktiska övningar
 • Skriftligt- och praktiskt prov

Utbildningen omfattar 80 lektionstimmar och uppfyller de krav som ställs i PMFS 2017:9, FAP 694-1. Vr 792.

Speciella krav

För att kvalificera dig till Säkerhetsakademiens väktarutbildning ska du godkännas i vårt lämplighetstest som består av en intervju (ca 1.5 timme), ett skriftligt test samt ett fystest.

Vi ställer mycket höga krav på dig som vill utbilda dig till väktare inom Säkerhetsakademien då dagens samhälle ställer mycket höga krav på dig som vill arbeta som väktare, både som privatperson och som yrkesperson, varför alla inte kommer godkännas som deltagare på vår utbildning. Vi kan dock garantera att de personer som genomgår vår utbildning med godkänt resultat kommer hålla en mycket hög kvalitet!

Maila oss dina personuppgifter, kontaktuppgifter och ett kort personligt brev där du berättar lite om dig själv så kontaktar vi dig i god tid innan utbildningens start. Du mailar här: