Säkerhetsinventering

En Säkerhetsinventering innebär att vi gör en genomgång av den befintliga säkerhetsnivån på arbetsplatsen. Det kan t ex gälla receptioner, besöksrum, tjänsterum, allmänna utrymmen, skyddade utrymmen, utemiljö, parkeringsgarage etc i alla typer av verksamheter. Våra checklistor omfattar i många fall mer än 100 punkter.

Vi går igenom arbetsplatsens rutiner, säkerhetsutrustning, personella tjänster och annat relevant material och gör en helt opartisk bedömning utifrån gällande lagstiftning, erfarenhet och praxis samt ger tips på säkerhetshöjande åtgärder utifrån den riskbild som finns.